DOĞADA MAVİ ADIMLAR
Şehzadelerin yetiştiği ve tarihi zenginlikleri göze çarpan Amasya ilimiz doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği ile dikkat çeken illerimiz arasındadır. Amasya ilini doğal bir laboratuvar olarak kabul edip, doğa ve bilim odaklı olarak hazırladığımız 22-26 Haziran 2020 tarihleri arasında uygulanması planlanan projemizin amacı, hedef kitlemiz olan otizm spektrum bozukluğu (OSB) tanısı almış 9-17 yaş aralığında 10 öğrenci, bu öğrencilerin ailelerinden 10 kişidir. Günümüzde geçmişe göre toplumun geneline bakılınca OSB olan birey sayısının arttığı görülmektedir. Otizm tedavisinde bilinen en iyi yöntem eğitimdir ve diğer tüm özel gereksinimli çocuklar gibi Otizmli çocuklar da dünya ile iletişim kurmalarına yardımcı olacak kaliteli eğitim öğretim ortamlarına ve programlara ihtiyaç duyarlar. Doğada yapılan eko terapilerin gelişimsel engelli bireyler üzerinde etkileri bilinmektedir. Tüm çocuklar için doğa ve doğal ortamlar hem öğrenmeleri hem de sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri için önemli ortamlardan biridir. Akan suyun, kır çiçeği çayırlarının ve tüm komşunun canlılarının sesinin öğrencilerin sosyal ve psikolojik davranışları üzerinde büyük etkileri olduğu bulunmuştur. Kuşların ve kelebeklerin havayı güzel sesleri ve renkleri ile doldurduğu çocuklar üzerinde olumlu bir etki hissi vardır. Birçok çocuklar için doğa, günlük yaşamlarında sağlık veren ve iyileştirici bir çevre olarak görülmektedir. OSB olan çocukların kendileri için gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinden umulan düzeyde yararlanabilmelerini sağlayan önemli faktörlerin başında ailelerinin eğitime katılım düzeyleri gelmektedir. Aile katılımı, anne babaların çocuklarının gelişim ve eğitimlerine katkıda bulunmaları için organize edilmiş etkinlikler bütünüdür. Tüm çocuklar gibi özel eğitime gereksinimi olan çocukların da tüm gelişim alanlarında desteklenebilmesi için anne babaların eğitime katılımlarının sağlanması gerekir; çünkü ev çocuğun ilk öğrenme çevresi olduğu gibi anne babalar da çocukların ilk öğretmenleri olarak görülmektedir
 Projede alanlarında uzman kişiler tarafından Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Sanat, Spor vb. alanlarda disiplinler arası etkileşimler içeren etkinlikler hazırlanmıştır. Bu etkinlikler amaçlarına uygun olarak Amasya ilinin farklı doğa ortamlarında uygulanacaktır.  Etkinlikler öğrencilerin yaşlarına uygun, ilgi ve merak uyandıracak şekilde hazırlanmıştır. Doğa ortamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile katılımcı grup üzerinde, duyuşsal tepkilerini düzenlemede olumlu gelişme, sosyal etkileşimde artış, akran ilişkilerinde gelişme, fiziksel performansta olumlu yönde iyileşme ile birlikte aile bazında yaşam kalitesinin iyileştirilmesinde olumlu yönde katkı sağlayacağı öngörülmektedir.

Prof. Dr. D. Duygu KILIÇ
 
Amasya Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi 
Biyoloji Bölüm Başkan Yardımcısı
Tel:03582421611-13 Dahili: 4669
e-mail: duygu.kilic@amasya.edu.tr 
http://dogabilim.net/