"Yeşilırmak Çocukları Doğada Bilimle Buluşuyor 2017"
25 Haziran -  29 Haziran 2018//

Bu Projenin Amacı

Şehzadelerin yetiştiği ve tarihi zenginlikleri göze çarpan Amasya ilimiz doğal güzellikleri ve biyoçeşitliliği ile dikkat çeken illerimiz arasındadır. Amasya ilini doğal bir laboratuar olarak kabul edip, doğa ve bilim odaklı olarak hazırladığımız projemizin amacı, hedef kitlemiz olan Amasya Merkez Ortaokulları ile YİBO’larda eğitim gören ve Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda barınan 5 ve 6. Sınıf öğrencilerine;

 

1.Doğal ortamda, doğal dünyayı öğrenmeleri ve anlamaları için uygun ortamları oluşturmak, bunun düşünsel zenginliğini ve heyecanını yaşamalarını sağlamak,


2. Bitki ve hayvanların yaşam döngülerine yönelik tutum ve davranış kazandırmak


3. İletişim, sorumluluk ve işbirliği becerisi kazandırmak


4.Öğrencilere ekolojik temelli bakış açısı kazandırmak


5. Bilim ve teknoloji okuryazarlığını geliştirerek, disiplinler arası etkinliklerle doğa, bilim ve teknoloji arasındaki ilişkileri kavratmak


6. Bilimsel problem çözebilme ve bilimsel düşünme becerileri kazandırmak,


7. Bilimsel bilgileri günlük hayata dâhil edebilme, kullanabilme ve uygulayabilme becerileri kazandırmak,


8. Çevreye karşı duyarlılıklarını arttırmak ve bu yöndeki duygusal zekâlarını geliştirmek


9. Canlıların yaşam haklarına saygı duyma bilincini geliştirmek


10. Bireysel etkinliklerden ziyade grupla çalışma disiplini kazandırmak


11. Bilim insanları ile bilim insanı olmaya aday öğrencilerin bir araya gelmesiyle; karşılıklı etkileşim, öğrenme ve öğretme ortamı sağlamak


12. Çevrelerindeki problemleri görebilmelerini ve çözüm için birer proje fikri üretmelerini sağlamak


13. Andropojen etkiler nedeniyle çevre kirliliği kaynaklı biyoçeşitliliği tehdit eden unsurların farkına varmaları ve bu konuda duyarlı olmalarını sağlamak


14. Yapılan etkinliklerle Akademik başarılarına katkı sağlamak


15. Özellikle farklı kurumlarda eğitim gören öğrencilerin kaynaşması, birbirini anlaması, empati kurabilmesi ve bu ilişkilerini uzun vadede sürdürebilmesi amaçlanmaktadır.

Mayıs 22, 2014  

Proje Linkleri

 

 

Etkinlik Resimleri

1. Gün
2. Gün
3. Gün
4. Gün
5. Gün